alternatywa dla autocad
Previous Next Play Pause
1 2 3

Kalkulator Elementów Żelbetowych (KEŻ v.3.0)

Kategoria: Żelbet

Program ten służy do wymiarowania belek i płyt oraz słupów żelbetowych zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002 z uwzględnieniem poprawki Ap1.

Dla elementów o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej i zadanych obciążeniach (siłach przekrojowych) program projektuje zbrojenie z warunków stanów granicznych nośności przy zachowaniu normowych warunków konstrukcyjnych, a następnie sprawdza stany graniczne użytkowalności. Analiza różnych przypadków wymiarowania pozwala na wariantowanie obliczeń, co umożliwia optymalizację żelbetowych elementów belkowych, płyt i słupów.

Możliwy jest wybór jednej z pięciu opcji obliczeń:
• Belka - zginanie,
• Belka - ścinanie,
• Płyta,
• Słup,
• Wykres M-N.

Program umożliwia zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu różnych elementów konstrukcyjnych, a opcja Menadżera elementów usprawnia zarządzanie tymi elementami.

Wyniki obliczeń otrzymuje się w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej, a ich zakres można swobodnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Istnieje też możliwość ich wydrukowania oraz zapisywania w formie dokumentu MS Word lub innego edytora tekstów.

W opcjach Belka-zginanie i Płyta program przeprowadza szczegółową analizę zginania przekroju metodą ogólną lub uproszczoną. Obliczenia można przeprowadzić dla typowych przekrojów żelbetowych: prostokątnego, teowego i kątowego, przy założeniu normowych klas betonu i stali zbrojeniowych lub indywidualnie zadeklarowanych przez użytkownika. Dla zadanych wartości momentów zginających określone zostaje potrzebne zbrojenie przekroju na zginanie i sprawdzany jest warunek nośności (dla obu opcji możliwe jest także 'ręczne' zadanie dowolnego rozkładu/rozstawu prętów głównych - program działa wtedy jakby w trybie 'Sprawdzenie'). Prezentowany jest rysunek przekroju poprzecznego z rozmieszczeniem prętów zbrojenia spełniającym normowe warunki konstrukcyjne. Dodatkowo ustalane jest ugięcie i szerokość rozwarcia rys prostopadłych.

kalkulator belka definiowanie

W opcji Belka-ścinanie program dokonuje analizy ścinania na odcinku przypodporowym belki. Możliwe jest zróżnicowanie wartości siły ścinającej na tym odcinku. Na wprowadzonym wykresie siły ścinającej V program nanosi wykres miarodajnej nośności na ścinanie VRd, przy czym możliwe jest także wyświetlenie wykresu nośności przekroju betonowego VRd1 lub wykresu nośności z uwzględnieniem strzemion i prętów odgiętych VRd3. Analizowane jest zbrojenie strzemionami 2, 4 i 6-ciętymi i prętami odgiętymi.

kalkulator belka ścinanie

W opcji Słup program projektuje z warunków SGN zbrojenie słupów o przekroju prostokątnym lub okrągłym, poddanych działaniu sprzężonych zestawów sił wewnętrznych N
i M działających w płaszczyźnie symetrii przekroju. Oddzielny moduł umożliwia określenie współczynników długości wyboczeniowych w obu głównych płaszczyznach przekroju, dla elementów słupowych w różnych rodzajach ustrojów konstrukcyjnych, wg procedury podanej w Załączniku C normy żelbetowej.

kalkulator słup definiowanie

Opcja Wykres interakcji M-N pozwala na ocenę stopnia wytężenia elementu o przekroju prostokątnym i dowolnym układzie zbrojenia pod wpływem działania sprzężonych zestawów sił N i M. Opcja ta może służyć do weryfikacji nośności elementu nowoprojektowanego lub do sprawdzenia elementu już istniejącego.

kalkulator wykres M-N

Możliwość deklaracji różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie szczegółowych analiz wytrzymałościowych elementów belkowych, płyt i słupów.

 

Zobacz film o programie Kalkulator Elementów Żelbetowych

 

Downloadexe-179 SPECBUD - wersja testowa

Ostatnie filmy na naszym kanale YouTube

Jak narysować wieżę Eiffla - Pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją [#04]

18.07.2024
Publikujemy kolejny film o tym jak narysować wieżę Eiffla.W dzisiejszym odcinku opowiemy o tworzeniu brył na podstawie polilinii oraz szyku po ścieżce i szyku biegunowym.Spis rozdziałów filmu: 00:03 Wstęp - co będziemy dzisiaj rysować w naszej wieży Eiffla 00:35 Izolacja obiektów, do czego służy i jak jej użyć 03:13 Offset 03:55 Tworzymy bryłę na podstawie polilinii 04:40 Odejmowanie brył od siebie (różnica logiczna) 07:50 Rysujemy ścieżkę i tworzymy szyk wzdłuż ścieżki 10:45 Do czego służy punkt bazowy szyku wzdłuż ścieżki? 12:53 Wybierz podobne - czyli jak szybko zaznaczyć podobne elementy 14:20 Szyk biegunowy 18:00 Powtarzamy operacje rysowania, wyciągania i szyku 23:46 Efekt końcowy i zapis rysunku do nowego pliku dwgZapraszamy do oglądania i rysowania z nami! Już teraz możesz pobrać wersję testową ZWCAD na 30 dni!https://www.zwcad.pl/programy-cad/z...

Jak narysować wieżę Eiffla - Kondygnacja pierwsza, ciąg dalszy [#03]

11.07.2024
Publikujemy kolejny film o tym jak narysować wieżę Eiffla. W dzisiejszym odcinku opowiemy o wyciągnięciach i przeciągnięciach oraz o lokalnym układzie współrzędnych. Wspomnimy również o funkcji "Płat" oraz rozdzielaniu jednej bryły na mniejsze części.Spis rozdziałów filmu: 00:02 Rysujemy poprzeczkę 00:20 Rysujemy trójkąt oraz przeciągamy go po ukośnej linii 04:25 Czym się różni przeciągnięcie od wyciągnięcia? 07:35 Jak wyciągnąć pasek ikon do wizualizacji? 08:40 Lustro 3D 10:00 Kilka informacji o lokalnym układzie współrzędnych (LUW) 13:15 Skalowanie łuku 16:00 Tworzymy szyk biegunowy belek 18:00 Przecinamy bryły za pomocą funkcji "Płat" 19:40 Jak rozdzielić jedną bryłę na osobne bryły - funkcja "Rozdziel bryły" 22:20 Ponownie szyk biegunowyWięcej o naszym programie CAD - https://www.zwcad.pl/programy-cad/z...

Jak narysować wieżę Eiffla - Kondygnacja pierwsza [#02]

04.07.2024
Publikujemy kolejny film o tym jak narysować wieżę Eiffla. W dzisiejszym odcinku powiemy jak przygotować rysunek CAD do pracy, czyli np. warstwy, ustawienia rzutni. W dalszej kolejności wykorzystamy polilinie do utworzenia konturów brył i użyjemy szyku biegunowego do kopiowania brył wokół osi. Pokażemy jak szybko obracać modelem za pomocą skrótu klawiaturowego, do czego mogą się przydać style wizualizacji i Gizmo. Na końcu zaprezentujemy polecenie do krojenia brył czyli płat.Spis rozdziałów filmu: 00:03 Wstęp - co będziemy projektować? 00:15 Zmiana interfejsu ZWCAD 02:40 Ustawiamy odpowiednie warstwy 04:25 Rysujemy stopę wieży Eiffla 05:00 Rysujemy polilinię 05:43 Rysowanie prostopadłe (w trybie orto) 06:45 Do czego wykorzystać rzutnie i jak je ustawić? 08:50 Jak ustawić widok trójwymiarowy 3D w rzutni? 09:25 Ustawienie kolorów systemowych w 2D i 3D 11:10 Tworzymy bryłę z wcześniej utworzonej polilinii 13:10 Obracanie widokiem 3D za pomocą skrótu 14:20 Style wizualizacji 18:00 Wprowadzanie dynamiczne 18:45 Tworzymy szyk biegunowy brył 22:25 Gizmo czyli łatwe przesuwanie i obracanie brył 24:30 Skalowanie obiektów z dopasowaniem (w odniesieniu) 27:20 Tworzymy odsunięcie (offset) 28:00 Wyciągnięcie brył 29:18 Odejmowanie brył od siebie (różnica logiczna) 31:00 Modelujemy poprzeczki i łuki 46:00 Płat czyli kroimy bryły 3DWięcej o naszym programie CAD - https://www.zwcad.pl/programy-cad/z...
Wczytaj więcej...