ZWCAD 2024 - lista zmian
Zwcad 2024 w cenie 2023
alternatywa dla autocad
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Kalkulator Długości Wyboczeniowych (KDW v.1.2)

Kategoria: Żelbet

Program ten ustala wartości współczynników długości wyboczeniowych słupów żelbetowych wg załącznika C normy żelbetowej PN-B-03264:2002.

Program automatycznie określa wartości współczynników długości wyboczeniowych słupów będących elementami składowymi różnych typów szkieletowych ustrojów żelbetowych.

Możliwy jest wybór jednego z trzech wariantów ustroju konstrukcyjnego:
• słup w układzie ramowym,
• słup wielokondygnacyjnego budynku szkieletowego lub parterowego budynku halowego, także estakady,
• słup o określonym schemacie statycznym.

kalkulator dlugosci wyboczniowych definiowanie

kalkulator dlugosci wyboczeniowych wynik

Dla wybranego układu konstrukcyjnego i dodatkowego opisu konstrukcji i słupa, program podaje wartości współczynników dla obu miarodajnych kierunków wyboczenia, t.j.
• w płaszczyźnie rozpatrywanego układu konstrukcyjnego oraz
• w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu.


Program stanowi moduł mogący działać samodzielnie. Można z niego korzystać także w ramach obliczeń słupów programem Kalkulator Elementów Żelbetowych.

 

Downloadexe-179 SPECBUD - wersja testowa