alternatywa dla autocad
Previous Next Play Pause
1 2 3

Kalkulator Elementów Żelbetowych (KEŻ v.3.0)

Kategoria: Żelbet

Program ten służy do wymiarowania belek i płyt oraz słupów żelbetowych zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002 z uwzględnieniem poprawki Ap1.

Dla elementów o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej i zadanych obciążeniach (siłach przekrojowych) program projektuje zbrojenie z warunków stanów granicznych nośności przy zachowaniu normowych warunków konstrukcyjnych, a następnie sprawdza stany graniczne użytkowalności. Analiza różnych przypadków wymiarowania pozwala na wariantowanie obliczeń, co umożliwia optymalizację żelbetowych elementów belkowych, płyt i słupów.

Możliwy jest wybór jednej z pięciu opcji obliczeń:
• Belka - zginanie,
• Belka - ścinanie,
• Płyta,
• Słup,
• Wykres M-N.

Program umożliwia zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu różnych elementów konstrukcyjnych, a opcja Menadżera elementów usprawnia zarządzanie tymi elementami.

Wyniki obliczeń otrzymuje się w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej, a ich zakres można swobodnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Istnieje też możliwość ich wydrukowania oraz zapisywania w formie dokumentu MS Word lub innego edytora tekstów.

W opcjach Belka-zginanie i Płyta program przeprowadza szczegółową analizę zginania przekroju metodą ogólną lub uproszczoną. Obliczenia można przeprowadzić dla typowych przekrojów żelbetowych: prostokątnego, teowego i kątowego, przy założeniu normowych klas betonu i stali zbrojeniowych lub indywidualnie zadeklarowanych przez użytkownika. Dla zadanych wartości momentów zginających określone zostaje potrzebne zbrojenie przekroju na zginanie i sprawdzany jest warunek nośności (dla obu opcji możliwe jest także 'ręczne' zadanie dowolnego rozkładu/rozstawu prętów głównych - program działa wtedy jakby w trybie 'Sprawdzenie'). Prezentowany jest rysunek przekroju poprzecznego z rozmieszczeniem prętów zbrojenia spełniającym normowe warunki konstrukcyjne. Dodatkowo ustalane jest ugięcie i szerokość rozwarcia rys prostopadłych.

kalkulator belka definiowanie

W opcji Belka-ścinanie program dokonuje analizy ścinania na odcinku przypodporowym belki. Możliwe jest zróżnicowanie wartości siły ścinającej na tym odcinku. Na wprowadzonym wykresie siły ścinającej V program nanosi wykres miarodajnej nośności na ścinanie VRd, przy czym możliwe jest także wyświetlenie wykresu nośności przekroju betonowego VRd1 lub wykresu nośności z uwzględnieniem strzemion i prętów odgiętych VRd3. Analizowane jest zbrojenie strzemionami 2, 4 i 6-ciętymi i prętami odgiętymi.

kalkulator belka ścinanie

W opcji Słup program projektuje z warunków SGN zbrojenie słupów o przekroju prostokątnym lub okrągłym, poddanych działaniu sprzężonych zestawów sił wewnętrznych N
i M działających w płaszczyźnie symetrii przekroju. Oddzielny moduł umożliwia określenie współczynników długości wyboczeniowych w obu głównych płaszczyznach przekroju, dla elementów słupowych w różnych rodzajach ustrojów konstrukcyjnych, wg procedury podanej w Załączniku C normy żelbetowej.

kalkulator słup definiowanie

Opcja Wykres interakcji M-N pozwala na ocenę stopnia wytężenia elementu o przekroju prostokątnym i dowolnym układzie zbrojenia pod wpływem działania sprzężonych zestawów sił N i M. Opcja ta może służyć do weryfikacji nośności elementu nowoprojektowanego lub do sprawdzenia elementu już istniejącego.

kalkulator wykres M-N

Możliwość deklaracji różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie szczegółowych analiz wytrzymałościowych elementów belkowych, płyt i słupów.

 

Zobacz film o programie Kalkulator Elementów Żelbetowych

 

Downloadexe-179 SPECBUD - wersja testowa

Ostatnie filmy na naszym kanale YouTube

Jak powiązać LUW z widokiem?

19.06.2024
Na filmie pokazaliśmy jak zapisać położenie lokalnego układu współrzędnych oraz przypisać go do wybranego widoku. Dzięki temu po kliknięciu na ikonę widoku, model w programie CAD ustawi się w odpowiedni sposób. Wspomnieliśmy również o poleceniu plan, które ustawia widok równolegle do ekranu.Link do wspomnianego filmu o modelowaniu dwunastościanu foremnego https://youtu.be/n5CTgMWc0ikFilm został nagrany na ZWCAD 2025 - alternatywnym programie CAD. Więcej informacji oraz link do pobrania programu https://youtu.be/n5CTgMWc0ik

Farma fotowoltaiczna na działce

06.06.2024
W dzisiejszym filmie na przykładzie farmy fotowoltaicznej pokazaliśmy jak zbudować blok parametryczny oraz rozmieścić go równomiernie.Spis rozdziałów filmu: 00:05 Wstęp 01:27 Znajdujemy działkę do zabudowy panelami fotowoltaicznymi 02:04 Wyznaczamy granicę zabudowy działki 03:00 Tworzymy blok parametryczny panelu fotowoltaicznego 06:52 Edytor bloków parametrycznych 14:45 Wstawiamy bloki parametryczne paneli fotowoltaicznych 22:00 Wrzucamy bloki parametryczne do palety narzędziWięcej informacji: https://www.zwcad.pl/ Sklep internetowy: https://programycad.net/

Zmiana jednostek rysunku. Skalowanie i jednostki

29.05.2024
Na filmie pokazaliśmy jak przeskalować cały rysunek, oraz odpowiednio zmienić wymiary i jednostki w projekcie. Na koniec pokazaliśmy małą sztuczkę - jak dodać styl wymiarowania do palety narzędzi.Spis rozdziałów filmu: 00:05 Wstęp 00:55 Skalujemy cały rysunek 01:55 Zmieniamy skalę wymiaru 05:05 Jak zapamiętać ustawienia wymiaru w palecie narzędzi?Więcej informacji: https://www.zwcad.pl/ Sklep internetowy: https://programycad.net/
Wczytaj więcej...