ZWGeo

Nakładka dla geodetów.

Funkcjonalność nakładki ZWGeo w skrócie:

  • Import i eksport punktów.
  • Oznaczenia rurociągów.
  • Narzędzia do rastrów.
  • Onaczenia ogrodzeń.

 

 

Przejdź na stronę producenta ZWGeo i pobierz oprogramowanie CAD

 

Zobacz filmy o ZWGeo na Youtube

ZWGeo - tabela w rysunku ze współrzędnymi wierzchołków

W pierwszej części filmu pokazaliśmy szybki sposób utworzenia w rysunku tabeli ze współrzędnymi wierzchołków polilinii. W drugiej części opisaliśmy wierzchołki polilinii kolejnymi numerami i utworzyliśmy tabelę z zestawieniem za pomocą funkcji DATAEXTRACTION

ZWGeo - inny sposób eksportu punktów

Na filmie pokazaliśmy jak opisać współrzędne wierzchołków polilinii kolejnymi numerami, oraz wyeksportować współrzędne wraz z numerami punktów do pliku txt.

Wstawienie rzędnej wysokościowej. ZWGeo

Wprowadziliśmy do ZWGeo 2022 funkcję do pobierania rzędnej wysokościowej z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

ZWGeo. Wstawianie oznaczeń dla ogrodzeń

W ZWGeo mamy możliwość wstawienia wybranego obiektu wzdłuż ścieżki. Więcej informacji o ZWGeo wraz z możliwością pobrania programu zamieściliśmy tutaj https://www.zwcad.pl/help/zwgeo/wst...

ZWGeo - wierzchołki polilinii

Na filmie pokazaliśmy różne sposoby określenia współrzędnych wierzchołków polilinii włącznie z aktywną tabelą punktów.

ZWGeo - eksport współrzędnych załamania polilinii do pliku txt.

Na filmie pokazaliśmy jak wykonać eksport współrzędnych wierzchołków polilinii do pliku tekstowego txt.

ZWGeo. Oznaczenia rurociągów

Nowość w ZWGeo 2020. Funkcja wstawia opis do każdego segmentu polilinii na podstawie nazwy warstwy, na której znajduje się polilinia.Pobierz teraz https://www.zwcad.pl/ui-szansa/zwge...

ZWGeo 2020. Przycinanie mapy do zaznaczonego obszaru.

W ZWGeo mapa cyfrowa może być przycięta kilkoma kliknięciami do zadanego obszaru. Do dyspozycji są dwie opcje: wycięcie obszaru wewnątrz lub na zewnątrz granicy. Na filmie pokazaliśmy obie opcje. Nowa funkcja ZWGeo powinna znacząco ułatwić pracę ponieważ ręczne przycinanie map jest bardzo czasochłonne.Więcej informacji o ZWGeo: https://www.zwcad.pl/ui-szansa/zwge...Uwaga. Film został skrócony o czas obliczeń potrzebnych do przycięcia mapy.

Rozmieszczanie bloku na środkach segmentów polilinii. ZWGeo 2022

Nowa funkcjonalność w ZWGeo pozwala na wstawienie dowolnego bloku na środek segmentu polilinii. Blok zostanie również obrócony w taki sposób aby dopasować go do orientacji segmentu polilinii. Więcej o ZWGeo https://zwcad.pl/zwgeo

Import punktów. ZWGeo

Pokazaliśmy jak do programu CAD wczytać plik tekstowy ze współrzędnymi punktów. Dodatkowo plik może zawierać również oznaczenie punktu, oraz nazwę bloku, który ma zostać wstawiony. Jeśli plik dwg, do którego importujemy punkty z pliku tekstowego nie zawiera takich bloków, to możemy wskazać inny plik dwg, który go zawiera.Więcej narzędzi geodezyjnych https://www.zwcad.pl/ui-szansa/zwge...

Wierzchołki polilinii - opisywanie i tworzenie zestawień. ZWGeo.

Pokazaliśmy jak za pomocą nakładki ZWGeo wstawiać punkty oraz tworzyć ich zestawienie.

Interpolacja punktów. ZWGeo 2022

Za pomocą tej funkcji możemy zdefiniować płaszczyznę oraz wyliczyć współrzędną Z punktu leżącego w granicach tej płaszczyzny.

ZWGeo - wczytanie wstążki aplikacji

Na filmie pokazaliśmy jak załadować wstążkę z menu nakładki ZWGeo