ZWTraffic

Aplikacja ma na celu pomoc w projektowaniu oznakowania dróg i ulic przez wykorzystanie następujących modułów:

  • Wstawianie symboli znaków drogowych pionowych. Aplikacja wyposażona jest w bazę danych typowych znaków drogowych. Możliwe jest również tworzenie własnych znaków, co wspomagane jest specjalizowanym modułem pomagającym tworzyć tablice drogowskazowe i inne oznaczenia.
  • Wstawianie oznaczeń poziomych.
  • Symulacja ruchu pojazdów.
  • Rysowanie wysepek zgodnie z zadanymi parametrami.
  • Rysowanie miejsc postojowych.

Przejdź na stronę producenta ZWTrafic i pobierz oprogramowanie CAD

Zobacz na filmy o ZWTraffic na YouTube

Zestawienie znaków drogowych. ZWTraffic 2021

Procujemy obecnie nad nowymi zestawieniami znaków drogowych użytych w projekcie. Na filmie pokażemy część funkcjonalności jaka będzie w oficjalnej wersji. Więcej https://www.zwcad.pl/zwtraffic

ZWTraffic. Rysowanie miejsc parkingowych na projekcie organizacji ruchu.

ZWTraffic to aplikacja działająca z ZWCAD (alternatywnym programie CAD) pomagająca w wykonywaniu projektów organizacji ruchu. Na filmie pokazaliśmy rysowanie miejsc parkingowych.Więcej informacji o ZWTraffic http://zwtraffic.pl

Malarz formatów. ZWTraffic

Na filmie pokazaliśmy w jaki sposób wyrównać na projekcie odnośniki ze znakami drogowymi. Więcej informacji można uzyskać tutaj https://www.zwcad.pl/ui-szansa/zwtr...

ZWTraffic 2019. Przykładowe wykorzystanie aplikacji w projekcie

Aplikacja ZWTraffic to narzędzie dedykowane głównie do projektowania organizacji ruchu.Na przykładzie prostego projektu pokażemy Państwu podstawową funkcjonalność aplikacji na bazowej platformie ZWCAD 2019 Professional.https://www.zwcad.pl/ui-szansa/zwtr...

Zestawienie oznakowania pionowego. ZWTraffic 2021

Wstawianie znaków drogowych. ZWTraffic

Na filmie pokazaliśmy jak wstawić znaki drogowe w nakładce ZWTraffic.

Oznaczenia kierunków. ZWTraffic

Tworzenie tablic drogowskazowych z rondem. ZWTraffic 2021

W kolejnej aktualizacji ZWTraffic 2021 ulepszyliśmy konstrukcję rond na tablicach drogowskazowych.

Zmiana stanu znaku. ZWTraffic

Za pomocą tej funkcji możemy szybko zmienić status znaku na: projektowany, istniejący, tymczasowy, usuwany, przestawiony.

Oznaczenia pasów ruchu. Znak F10. ZWTraffic

Oznaczenie rzeki. Znak F-4. ZWTraffic 2021