CADEMIA-Community

Kategoria: CAD 2D

CADEMIA-Community zaletą oprogramowania jest możliwość pobrania go dla wszystkich istotnych systemów operacyjnych - Windows, Mac OS X, Linux.

Jest to prosty CAD 2D. Może odczytywać i zapisywać tylko do własnego formatu. Jest napisany w języku Java. Znajduje duże zastosowanie w praktyce.