ZWMetric

Nakładka Przedmiar ma na celu wspomaganie kosztorysowania przez  przygotowanie danych przedmiarowych powierzchniowych, liniowych lub ilościowych. Nakładka może być przydatna dla przedstawicieli wielu branż: 

  • Najpopularniejsza jest z pewnością wśród Architektów budowlanych , którzy wykorzystują ją do tworzenia zestawień powierzchni budynków pomieszczeń i powierzchni elewacji, fundamentów.
  • Może też być przydatna dla projektantów dróg i organizacji ruchu  , w ich przypadku bez żadnego dedykowanego programu określenie ilości materiału wymaganego do wykonania  pracy może być w wielu przypadkach jedynie szacowane. Z nakładką możliwe jest określenie zapotrzebowania na materiał z bardzo dużą dokładnością.
  • Również Architekci krajobrazu będą mogli usprawnić swoją pracę, w łatwy sposób będzie możliwe uzyskanie zestawień powierzchni trawników, chodników, czy wykorzystanej roślinności. 

Podstawowa koncepcja, jaką chcieliśmy urzeczywistnić w realizacji nakładki, to przedmiarowanie graficzne. Koncepcja ta opiera się na założeniu, że każdy dokonany przedmiar pozostawia ślad graficzny na projekcie. W wielkich projektach gdzie przedmiarowanie wymaga wiele pracy, łatwo jest popełnić błąd, np. pominąć jakiś element, lub któryś zmierzyć wielokrotnie.  Koncepcja przedmiarowania graficznego zabezpiecza kosztorysanta przed tego typu nieścisłościami. Po prostu widząc projekt widzimy co już zmierzyliśmy, a co jeszcze pozostało nam do zmierzenia. 

Wspomniany ślad graficzny, o którym mówiłem to obrys interesujących nas powierzchni, może on być dodatkowo wypełniony kreskowaniem, tworzonym  na powierzchni, natomiast najważniejszym elementem całego opisu  jest napis, określający długość, oraz  powierzchnię mierzonego elementu.

Podstawowe funkcje nakładki, służą opisywaniu :

MarkAreaelementów powierzchniowych,

MarkLiniaelementów liniowych

MarkElementoznaczanie wystąpień elementów. 

W dwu pierwszych przypadkach, konieczne jest narysowanie elementu, który będzie mierzony, czyli może to być poliliniia, okrąg a w przypadku liniowych również np. linia. W przypadku oznaczenia wystąpień, możliwe jest oznaczanie miejsc na projekcie, bez konieczności posiadania elementów w określonej lokalizacji.


Link do strony z pełnym opisem