Zwcad 2024 w cenie 2023
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

Płyta Krzyżowo Zbrojona (PKZ v.4.7)

Kategoria: Żelbet

Program do projektowania jednopolowych stropów krzyżowo zbrojonych zgodnie z normą PN-B-03264:2002 z uwzględnieniem poprawki Ap1 lub zgodnie ze starą normą PN-84/B-03264.

plyta krzyzowo zbrojona definiowanieMożliwy jest wybór jednego z sześciu schematów podparcia płyty na obwodzie.
W tablicy obciążeń wprowadza się poszczególne warstwy stropu i obciążenie użytkowe, można też bezpośrednio zadać sumaryczną wartość obciążenia równomiernie rozłożonego na powierzchni stropu. Możliwa jest współpraca
z modułem obciążeniowym programu Kalkulator Obciążeń Normowych, co zwiększa wygodę
i szybkość zestawiania obciążeń powierzchniowych. Dla obu kierunków płyty program podaje wartości momentów zginających w przęśle i na podporze oraz reakcje podporowe.

 

 

 

 

 

 plyta krzyzowo zbrojona wynikiW opcji Projektowanie po wprowadzeniu parametrów materiałowych i grubości płyty określony zostaje dla obu kierunków zginania potrzebny przekrój zbrojenia przęsłowego i podporowego, spełniający normowe warunki stanu granicznego nośności oraz liczba i rozstaw prętów o zadanej średnicy. Dla przyjętego zbrojenia sprawdzane jest ugięcie
i rozwarcie rys. Sporządzany jest szkic wkładek zbrojenia głównego, rysunek rozkładu zbrojenia w płycie oraz zestawienie zbrojenia.

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz film o programie Płyta Krzyżowo Zbrojona

 

Downloadexe-179 SPECBUD - wersja testowa