aktualizacja zwcad
alternatywa dla autocad
Previous Next Play Pause
1 2 3 4

Płyta Krzyżowo Zbrojona (PKZ v.4.7)

Kategoria: Żelbet

Program do projektowania jednopolowych stropów krzyżowo zbrojonych zgodnie z normą PN-B-03264:2002 z uwzględnieniem poprawki Ap1 lub zgodnie ze starą normą PN-84/B-03264.

plyta krzyzowo zbrojona definiowanieMożliwy jest wybór jednego z sześciu schematów podparcia płyty na obwodzie.
W tablicy obciążeń wprowadza się poszczególne warstwy stropu i obciążenie użytkowe, można też bezpośrednio zadać sumaryczną wartość obciążenia równomiernie rozłożonego na powierzchni stropu. Możliwa jest współpraca
z modułem obciążeniowym programu Kalkulator Obciążeń Normowych, co zwiększa wygodę
i szybkość zestawiania obciążeń powierzchniowych. Dla obu kierunków płyty program podaje wartości momentów zginających w przęśle i na podporze oraz reakcje podporowe.

 

 

 

 

 

 plyta krzyzowo zbrojona wynikiW opcji Projektowanie po wprowadzeniu parametrów materiałowych i grubości płyty określony zostaje dla obu kierunków zginania potrzebny przekrój zbrojenia przęsłowego i podporowego, spełniający normowe warunki stanu granicznego nośności oraz liczba i rozstaw prętów o zadanej średnicy. Dla przyjętego zbrojenia sprawdzane jest ugięcie
i rozwarcie rys. Sporządzany jest szkic wkładek zbrojenia głównego, rysunek rozkładu zbrojenia w płycie oraz zestawienie zbrojenia.

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz film o programie Płyta Krzyżowo Zbrojona

 

Downloadexe-179 SPECBUD - wersja testowa

Ostatnie filmy na naszym kanale YouTube

Ćwiczenia z układem współrzędnych w 3D

21.09.2023
Dzisiaj pokażemy jak przestawiać układ współrzędnych, wstawiać punkty na liniach w zadanej odległości i tworzyć regiony. Na końcu filmu pokażemy w jaki sposób wprowadzić obiekty w ciągły ruch obrotowy.Więcej informacji: https://www.zwcad.pl/ Sklep internetowy: https://programycad.net/

Centrum projektanta

11.09.2023
Centrum projektanta ułatwia poszukiwanie i wykorzystanie danych projektowych znajdujących się w innych rysunkach CAD. Za pomocą tego centrum można łatwo wstawić do projektu znajdujące się w innym rysunku dane, takie jak bloki, odnośniki, style tekstu, style wymiarowania, warstwy, rozmieszczenia wydruku, typy linii itp.Więcej informacji: https://www.zwcad.pl/ Sklep internetowy: https://programycad.net/

Projekt budki lęgowej od A do Z

07.09.2023
W programie ZWCAD wykonamy projekt budki lęgowej. Wykorzystamy narzędzia CAD do modelowania 3D oraz renderingu. Na koniec kilka praktycznych wskazówek odnośnie wykonania budki w drewnie.================ Spis treści: 1:40 Przygotowanie pasków narzędzi 3:52 Rysowanie kostki 5:30 Zmiana widoku 6:04 Zmiana stylu wizualizacji 7:58 Polecenie WYCIĄGNIJ 14:06 Uchwyty w bryłach 15:06 Obracanie bryły 19:15 Operacje logiczne 23:12 LUW dynamiczny 32:21 Rendering 38:22 Praktyczne wskazówki jak zbudować budkę lęgową ==================Więcej o ZWCAD https://www.zwcad.pl/programy-cad/z...Więcej informacji: https://www.zwcad.pl/ Sklep internetowy: https://programycad.net/
Wczytaj więcej...