Nakładki na ZWCAD

Nakładka TOOLS 3 zawiera pakiet znakomitych narzędzi ułatwiających i przyśpieszających pracę w ZWCAD.

Nakładka Przedmiar ma na celu wspomaganie kosztorysowania przez  przygotowanie danych przedmiarowych powierzchniowych, liniowych...

AutoTURN to światowej klasy program do sprawdzania przejezdności. Oferuje różnorodne metody rysowania trajektorii, edycji,...

Aplikacja ma na celu pomoc w projektowaniu oznakowania dróg i ulic przez wykorzystanie następujących modułów: Wstawianie...

Tools 3

Kategoria: Nakładki na ZWCAD

 

Nakładka TOOLS 3 zawiera pakiet znakomitych narzędzi ułatwiających i przyśpieszających pracę w ZWCAD.

Kilka funkcji TOOLS+:

 • Zapis z kopią zapasową. Utworzony zostaje dodatkowy plik, z czasem zapisu.
 • Wstawianie punktów z numerem kolejnym (automatyczne numerowanie).
 • Zapisywanie współrzędnych punktów do pliku tekstowego (do wczytania do arkusza kalkulacyjnego).
 • Zapis współrzędnych punktów obiektu (np. polilinii) do pliku tekstowego.
 • Wczytanie współrzędnych punktów z pliku tekstowego do ZWCAD.
 • Wczytanie współrzędnych punktów obiektu (np. polilinii) z pliku tekstowego.
 • Rysowanie osi symetrii na różne sposoby.
 • Rysowanie osi symetrii okręgów na różne sposoby.
 • Rysowanie osi łukowych przez 3 punkty.
 • Rysowanie osi równoległych do wskazanych obiektów.
 • Zmiana wielkości liter (z małych na duże i odwrotnie)
 • Konwersja tekstu na polilinie.
 • Połączenie dwóch linii (z przedłużeniem lub ucięciem jeśli potrzeba)
 • Zliczanie bloków występujących w rysunku.
 • Sumowanie długości linii.
 • Sumowanie długości łuków.
 • Sumowanie długości linii i łuków.
 • Sumowanie powierzchni obiektów.
 • Zamiana okręgów na punkty (można zdefiniować bloki jakie mają być wstawione zamiast okręgów).
 • Skalowanie rysunku - zamiana z cali na mm.
 • Skalowanie rysunku - zamiana z mm na cale.
 • Wstawianie bloków zgodnie z opisem w pliku tekstowym (współrzędne, nazwa bloku, atrybuty).
 • i wiele innych

Zapraszamy na stronę ze szczegółowym opisem TOOLS+

 

//